V dňoch 22.-23.8.2013 prebiehalo školenie – vzájomná výmena skúseností s realizáciou prístupu LEADER